Selected publications by F.K. van der Kley

Kley, F.K. van der, 1954. Male sterility and its importance in breeding heterosis varieties. Euphytica 3:117-124.

Kley, F.K. van der, 1954. Groenvoederwinning van roggegewassen die tevens voor zaadwinning dienen. Landbouwkundig Tijdschrift 66(8):521-523.

Kley, F.K. van der, 1955. The efficiency of some selection methods in populations resulting from crosses between self-fertilizing plants. Euphytica 4:58-66.

Kley, F.K. van der, 1955. The occurrence and rates of reproduction of various male sterility genes. Genetica 27:453-464.

Kley, F.K. van der & H. van der Ploeg, 1955. Graasgewoonten en voedselopname van Nederlandse rundertweelingen. I. De graasgewoonten. [Grazing behaviour in relation to feed intake by rotationally grazed monozygotic dairy cattle twins in the Netherlands. 1. Grazing behaviour]. Landbouwkundig Tijdschrift 67:609-619.

Kley, F.K. van der, 1955. Graasgewoonten en voedselopname van Nederlandse rundertweelingen. II. Voedselverbruik en beweidingsststeem. [Grazing behaviour in relation to feed intake by rotationally grazed monozygotic dairy cattle twins in the Netherlands. 2. Grass consumption in relation to grazing management]. Landbouwkundig Tijdschrift 67:620-627.

Bosch, S. & F.K. van der Kley, 1955. Verslag van een studiereis naar Engeland en Schotland van 15 tot 27 Mei 1955 [Report on a study trip to England and Scotland during 15-27 May 1955]. Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, Gestencilde Mededelingen 1955:10.

Kley, F.K. van der, 1956. On the variations in contents and in interrelations of minerals in dandelion (Taraxacum officinale Weber) and pasture grass. Netherlands Journal of Agricultural Science 4(4):314-332.

Kley, F.K. van der, 1956. Gecombineerde teelt van rogge en snijrogge. Landbouwvoorlichting 13:217-222.

Kley, F.K. van der, 1956. Over mineralenbalansen van intensief behandelde percelen blijvend grasland [On the mineral balances of some intensively treated Dutch grassland plots]. Landbouwvoorlichting 13(12):676-685.

Kley, F.K. van der, 1956. A simple method for the accurate estimation of daily variations in the quality and quantity of herbage consumed by rotationally grazed cattle and sheep. Netherlands Journal of Agricultural Science 4:197-204. Abstract

Kley, F.K. van der, 1956. Is radioactief bariumsulfaat bruikbaar om de hoeveelheid mest van weidend vee te schatten? [Can radio-active barium sulphate be used to measure the quantity of faeces produced by grazing cattle?] Landbouwkundig Tijdschrift 68:665-671. Abstract

Kley, F.K. van der, 1956. Veranderingen in de minerale samenstelling van gras tijdens het rondweiden van rundvee [Changes in the mineral composition of grass during rotational grazing by cattle]. Landbouwkundig Tijdschrift 68:940-946. Abstract

Kley, F.K. van der, 1956. Methoden ter bepaling van de voedselopname door weidend vee [Methods for measuring herbage consumption by grazing cattle]. Landbouwdoccumentatie Vol.12 pp.18 pp. Abstract

Kley, F.K. van der, 1957. De betekenis van tweezaadlobbige graslandplanten voor de minerale samenstelling van weidegras [The effects of clovers and herbs on the mineral composition of grass dominant pasture]. Thesis, Landbouwhogeschool te Wageningen, 50 pp.

Kley, F.K. van der, 1958. De voederwaarde van klavers in grasland [Feeding value of clover in grassland]. Landbouwkundig Tijdschrift 70:145-152. Abstract